6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesiyle anonim şirketlerde denetim kurulu (murakıplar) kaldırılarak yeni bir denetim sistemi oluşturulmuş ve belirlen ölçütlere uyan anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olmaları öngörülmüştür.

6102 sayılı Kanun’a göre Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek denetime tabi anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları, seçilecek denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenecektir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Ayrıca bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içermektedir.

2023 yılından geçerli olmak üzere Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

By paas

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir